ZMIENNE DEMOGRAFICZNE

Drugą grupą czynników, które mają znaczenie dla nawiązania relacji między użytkownikiem mediów a osobą przez nie ukazywaną, są zmien­ne demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie) charakteryzujące widownię telewizyjną oraz szeroko rozumiana osobowość widza, obejmująca struk­turę potrzeb jednostki i jej motywację do działania. Wyniki analiz przeprowadzonych przez Donohew, Palmgreena i Ray- burna II (1987) na osobach mających dostęp do telewizji kablowej suge­rują, że interakcje paraspołeczne stanowią dla części z nich istotne źródło gratyfikacji. Osoby te pracują, są w średnim wieku (M = 34,15 lat), mają niskie wykształcenie i niskie dochody. Większość z nich pozo­staje w związku małżeńskim (73%). Wśród osób zaklasyfikowanych do tej grupy 62% stanowią mężczyźni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)