ZAWIĄZANIE RELACJI

Zawiązanie się relacji pomiędzy widzami a prezenterem sprawia, że z większą uwagą śledzą oni podawa­ne informacje, łatwiej je rozumieją i zapamiętują, lecz towarzyszy temu gorsze przypominanie szczegółów tych wiadomości (Perse, 1990b). Oglą­dający koncentrują się także bardziej na ujawnianiu przez prezentera (self-disclosure) jego prawdziwych cech osobowości (Horton, Wohl, 1956). Ponadto widzowie wchodzący w interakcje paraspołeczne z osobą przed­stawiającą wiadomości zwracają większą uwagę na jej zachowanie nie­werbalne oraz na przyjazną, życzliwą atmosferę panującą wśród człon­ków ekipy prowadzącej program (Levy, 1979). Zawiązanie się interakcji paraspołecznej koreluje dodatnio również z przejawami zaangażowania emocjonalnego (szczęścia, złości i smutku) w oglądany program informa­cyjny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)