WYSUNIĘTA HIPOTEZA

Nordlund wysuwa hipotezę, że ze wzglę­du na poziom zaangażowania się widza w treść przekazu i częstość pojawiania się na ekranie danej persony, rozwój relacji, która między nimi powstaje, można opisać na kontinuum. Jego pierwszy kraniec opi­suje sytuacja, gdy nie ma jakiejkolwiek interakcji pomiędzy oglądającym program a osobą w nim występującą (niski poziom zaangażowania i spo­radyczne pojawianie się persony). Kolejne punkty na tym kontinuum to nawiązanie chwilowej interakcji paraspołecznej (wysokie zaangażowanie i rzadkie pojawianie się), która może przekształcić się w relację trady­cyjną (małe zaangażowanie i częste pojawianie się danej osoby na ekra­nie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)