WSKAZÓWKI AUTORÓW

Autorzy ci wskazują, że i kompetencja, i przystosowanie społeczne są kojarzone przez odbior­ców z następującymi cechami: fluencja (brak dłuższych pauz, zdecydo­wanie w głosie, brak powtórzeń i zmian sentencji, brak przerywników wokalnych) oraz większa zmienność wysokości głosu. Opanowanie wią­zało się wyłącznie z fluencją. Wymienieni autorzy cytują również bada­nia, z których wynika, że cecha dominacji jest kojarzona z szybszym tempem mówienia, zmienną wysokością głosu oraz większą donośnością. Osobom dynamicznym odbiorcy są skłonni przypisywać także inne ce­chy, np. inteligencję, obiektywność i duży zakres wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)