WOKALIZACJA A ZACHOWANIE NIEWERBALNE

Trudno jednak doszukać się podstaw takich rozróżnień na poziomie funkcji, jakie pełni wokalizacja i pozostałe systemy pozasłowne w komunikacji międzyludzkiej. Pewnymi przesłankami przemawiaj ącymi za autonomicznym traktowaniem wokalnego kanału przekazywania informacji są jednak dane pochodzące z analiz filo- i ontogenetycznego rozwoju człowieka. Opierając się na założeniu, iż poszczególne stadia rozwoju osobniczego stanowią rekapitulację stadiów ewolucji, wysuwa się hipotezę, że wokalizacja pojawiła się w rozwoju gatunkowym jako pierwotny system komunikacji (por. Ploog 1992, s. 17). Pierwszeństwo przejawia się przy tym nie tylko w relacji do aktywności mowy, lecz także do kodu kinezycznego (tzw. języka ciała).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)