WŁASNE PRZEKONANIA

I przeciwnie, im bardziej pobieżny (bez zaangażowania) był odbiór komunikatu w pier­wszej fazie, tym większe prawdopodobieństwo, że jego treść była silniej uzgadniana z własnymi przekonaniami i oceniana jako prawdziwa. W odniesieniu do tych sloganów, które nie były prezentowane w fazie pierwszej, nie stwierdzono istotnych różnic w ocenie ich prawdziwości. Z poziomem uzgadniania własnych przekonań z treścią komunika­tu wiąże się również problem rodzaju stosowanej w nim argumentacji. Zasadniczo wskazuje się na dwa typy argumentacji: werbalną (racjonal­ną) i emocjonalną. Odwoływanie się w komunikacie do emocji urucha­mia procesy przetwarzania wyobrażeniowego (ikonicznego), natomiast argumentacja werbalna – procesy dyskursywne (poznawcze) .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)