WIELE CZYNNIKÓW

Jakkolwiek w różnych eksperymentach psychologicznych badacze koncentrują się bardziej na analizie pierwszego lub drugiego rodzaju wskaźnika, tym niemniej wartość perswazyjna każdego komuni­katu jest swego rodzaju wypadkową ich obu. Na przykład wzrost poczu­cia prawdziwości informacji zawartej w komunikacie najczęściej dodat­nio koreluje zarówno ze wzrostem pozytywnego stosunku do przedmiotu będącego jego treścią, jak i z ilością zapamiętywanych informacji. Niewątpliwie istnieje wiele czynników zwiększających peswazyjną wartość komunikatów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)