WIEK

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istotnym czynnikiem, który wpływa na nawiązanie i utrwalanie się interakcji pomiędzy wi­dzem a osobowością ekranową, jest wiek osób oglądających dane progra­my telewizyjne. Wyodrębniono cztery grupy wiekowe (zob. tab. 1) Uzyskane wyniki badań przedstawia tab. 2. Interakcję paraspołeczną z osobą prowadzącą program łatwiej nawiązują ludzie starsi (powyżej 50. roku życia) niż widzowie poniżej 40. roku życia. Ludzie starsi uwa­żają, że po obejrzeniu danego programu potrafią dobrze „poznać się” na osobie pojawiającej się na ekranie. Badani poniżej 40. roku życia twier­dzą, że program nie dostarcza im tylu informacji, aby mogli zorientować się, jakim człowiekiem jest jego autor.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)