WARTOŚĆ PERSWAZYJNA KOMUNIKATÓW

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie możliwie szerokiego prze­glądu wyników badań psychologicznych, których przedmiotem jest anali­za różnych efektów powstających w wyniku odbioru wielokrotnie powta­rzanych komunikatów w środkach społecznego przekazu. Podstawową jednostką informacyjną w środkach masowego przekazu jest „komunikat”, czyli informacja podana do powszechnej wiadomości (np. komunikat meteorologiczny, wiadomości w telewizyjnym programie informacyjnym, w prasie itp.). Szczególnym przypadkiem komunikatu jest tzw. komunikat perswazyjny, czyli taka informacja podana do pub­licznej wiadomości, która zgodnie z intencją nadawcy ma wpłynąć na zmianę przekonań, postaw lub opinii odbiorcy w kierunku zgodnym z jej treścią. Typowym przykładem komunikatu perswazyjnego jest reklama.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)