WARTE ZWRÓCENIA UWAGI

Opisywane badania własne odnosiły się do szeroko rozumianych programów kulturalno-publicystycznych. Jest to rodzaj produktów tele­wizyjnych, który do tej pory nie był analizowany pod tym kątem. Unie­możliwia to więc przeprowadzenie jakichkolwiek bezpośrednich porów­nań z wynikami badań przedstawianymi w literaturze przedmiotu. Warto również zwrócić uwagę na możliwości aplikacyjne prezentowa­nych analiz. Zawarte w niniejszym artykule wnioski mogą zostać wyko­rzystane zarówno przez twórców telewizyjnych — w celu uatrakcyjnienia ich oferty dla widzów – jak i przez ludzi zajmujących się neutralizowa­niem negatywnego wpływu mediów przede wszystkim na dzieci. Jest to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do zrozumienia istoty relacji paraspołecznych w polskich realiach, który wymaga dalszych, szczegóło­wych badań i analiz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)