W TRAKCIE ROZMOWY

Stwierdzono, że stosowanie w trakcie rozmowy pauz prze­łączających (Welkowitz, Kuc 1973) istotnie wpływa na ocenę wzajemne­go stosunku partnerów interakcji w kategoriach chłodu-ciepła. Ogólnie przyjęte reguły prowadzenia rozmowy stawiają przed gospo­darzem programu zadanie stworzenia zaproszonej do studia osobie ta­kich warunków, aby mogła ona w nieskrępowany i pełny sposób wyrazić swoje stanowisko. Wskaźnikiem tego jest nie tylko proporcja czasu wo­kalizacji do czasu milczenia prezentera, ale i proporcja segmentów wo­kalnych obu rozmówców. Niekorzystnie na przebieg interakcji wpływają symultaniczne segmenty wokalne, oczywiście z wyłączeniem np. „acha” lub „mmm”, wyrażających akceptację i zrozumienie (por. Scherer 1994).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)