W TAKCIE PROGRAMU

Badania dotyczące procesu identyfikacji na podstawie głosu cech nadawcy, które w tym artykule odniesiono do ról pełnionych w trakcie programu informacyjnego (cechy osobowości, postawa życzliwości, kom­petencja, atrakcyjność interpersonalna) wskazują, że wrażenia odbior­ców dotyczące tych cech zależą od znanych im stereotypów wokalnych (por. Montepare, Zebrowitz-McArthur 1987). Te stereotypy są swoistymi uogólnieniami dotyczącymi członków danej grupy i – jak wynika z ba­dań – są wzmacniane głównie przez telewizję (Yarmey 1993). Ekspono­wanie w programie informacyjnym wokalnych charakterystyk stereoty­powo wiązanych z określonymi cechami osobowymi nadawcy dostarcza odbiorcom gotowych ram interpretacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)