UZYSKANE WYNIKI

Wyniki uzys­kane przez Feldstein i Sloan (1984) wskazują, że stereotypowo związaną z ekstrawersją (dynamizmem) cechą wokalizacji jest tempo wypowiedzi. Mimo że nie uzyskano zgody co do tego, że niższe głosy warunkują wrażenie wiarygodności, istnieją dane wskazujące na odwrotną zależ­ność. Z badań Montepare i Zebrowitz-McArthur (1987) wynika, że od­biorcy są zgodni co do przypisywania osobom z tzw. dziecięcym głosem (głos wysoki, słaby) takich cech, jak niekompetencja, chłód, słabość fizyczna i społeczna, submisyjność i naiwność. Interesujące z punktu widzenia kreowania wizerunku nadawcy jako osoby wiarygodnej są wyniki badań różnic w stereotypowym spostrzega­niu osób uczciwych i tych, którzy łamią prawo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)