UWARUNKOWANIE KODOWANIA

Możliwości kształtowania struktury wokalizacji na tym poziomie są bezpośrednio związane z technologicznym zaawansowaniem urządzeń pozwalających na rejestrację dźwięku, jego obróbkę i montaż oraz z kon­cepcją programu narzucającą sposób wykorzystania tych urządzeń. Wy­różnione elementy wpływają na jakość wokalizacji, charakter poszczegól­nych parametrów akustycznych oraz umiejscowienie wokalizacji w kon­kretnym kontekście innych kanałów przekazu. Rejestracja sygnału wokalnego jest lepsza wtedy, gdy zachowując dobrą jakość głosu jednocześnie eliminuje się zakłócenia dochodzące z otoczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)