TRAFNOŚĆ CZYNNIKOWA

Zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się do nich na 5-stopniowej skali, gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie zga­dzam się”, „3” – „nie potrafię odpowiedzieć”, a „5” – „zdecydowanie zga­dzam się”. Określono trafność czynnikową PSI, posługując się analizą czynniko­wą z rotacją ukośną OBLIMIN (zob. Brzeziński, 1996). Jako zadowalają­ce przyjęto rozwiązanie jednoczynnikowe, które wyjaśnia 41% wariancji, co świadczy o jednorodności metody. Ustalono również rzetelność skali. Odpowiednio a-Cronbacha wynosi 0,91, natomiast współczynnik Spear- mana-Browna – 0,88.Do statystycznego opracowania wyników posłużono się jednozmiennową analizą wariancji (MANOVA), testem f-Studenta oraz równaniami re­gresji wielokrotnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)