TRADYCYJNE PRZEDMIOTY SZKOLNE

Tradycyjnie przedmioty szkolne dzielono na humanistyczne z artystycznymi i ścisłe. Te pierwsze miały do czynienia z człowiekiem, były twórcze. Te drugie abstrakcyjne, logiczne i techniczne. Style nauczania i plany nauczania utrwalają jeszcze ten podział. Brakuje, zwłaszcza w klasach wyższych, programu i metod jego realizacji, który wyposażyłby uczniów w wiedzę i umiejętności o szerokim transferze. Granice między humanistyką i przedmiotami ścisłymi trzeba znieść i wprow adzić model dydaktyczny, w którym kluczową pozycję zajmuje myślenie i rozwiązywanie problemów. Nauki przyrodnicze przenikają się wzajemnie z wy­chowaniem estetycznym, a matematyka i język ojczysty przenikają wszystkie przedmioty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)