TEORETYCZNE ASPEKTY PRZEDMIOTU

Teoretyczne aspekty przedmiotu powinny pobudzić umysł do twórczego myślenia, spekulowania, łączenia na poziomie pojęciowym przedmiotów szkol­nych i zagadnień. Im szerszy materiał związki te ogarną i im szersze zastosowa­nie znajdziemy dla wiedzy, tym szerszy i doskonalszy będzie transfer umiejętno­ści. Wiedzę teoretyczną łączyć należy z praktyczną. Wiedza praktyczna zawiera zdolność tworzenia na przykład ruchomych modeli, scenografii i realizację wszel­kiego rodzaju „know-how” w rodzaju posługiwania się językiem. „Wiedzę jak” należy połączyć z „wiedzą że”; otrzymamy wtedy elementy „wiedzy dlaczego”. Wszystkie przedmioty nauczania należy włączyć do wspólnego przedsięwzięcia scalania teorii i praktyki z zamiarem uczynienia z dzieci praktycznych myślicieli i myślących praktyków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)