TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU

Techniki wywierania wpływu na innych mogą przyjmować różne postaci, które jednak, według Cialdiniego (1996), można zaklasyfikować do jednej z sześciu podstawowych katego­rii reguł sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania: wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu i nie­dostępności. Od czasu Rewolucji Francuskiej i narodzin systemu demokratycznego do lat 50. naszego wieku bezpośrednia komunikacja międzyludzka i związane z nią techniki perswazyjne były dominującymi sposobami wykorzystywanymi przez polityków do zdobywania przychylności i po­parcia obywateli (Dobek-Ostrowska, 1997a; Furet, 1994; Le Bon, 1994; Riker, 1986). Tego typu działania najczęściej przybierały i ciągle przy­bierają formę wiecu wyborczego. Pozwala on bowiem kandydatom ubie­gającym się o różne urzędy państwowe na przedstawienie swoich kom­petencji i poglądów dużej grupie wyborców jednocześnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)