SZTUCZNA KONIECZNOŚĆ

Taką sztuczną, wytwarzaną pod presją ko­nieczności przystosowania się do warunków życia społecznego, osobo­wość określa się wyrażeniami persona lub maska (por. Płużek 1991). Jej ukształtowanie zakłada eliminowanie w głosie przejawów cech niepożą­danych (np. agresji, submisji) i wprowadzanie na ich miejsce elementów zgodnych z daną rolą (np. atrakcyjność, kompetencja). Poniżej przedsta­wione zostaną role, jakie nadawca może pełnić w trakcie programu informacyjnego, oraz cechy osobowe z nimi związane. Ze względu na to, że wokalne wzorce tych cech są odzwierciedleniem istniejących w społe­czeństwie stereotypów wyznaczających oczekiwania odbiorców w tym względzie, zostaną one szerzej omówione w paragrafie dotyczącym deko­dowania wskazówek związanych z rolami pełnionymi przez nadawcę w programie informacyjnym.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)