STWORZENIE STRUKTURY MOTYWÓW

Próbę stworzenia takiej struktury motywów podjął Rubin (1983). W tym celu przeprowadził on badania empiryczne, prosząc 464 respon­dentów o ustosunkowanie się do listy stwierdzeń odzwierciedlających 9 powodów, dla których ogląda się programy nadawane w mediach. Na podstawie analizy czynnikowej tak zgromadzonych danych wyodrębniono 5 czynników: spędzanie czasu (nawyk), poszukiwanie informacji (uczenie się), rozrywka, koleżeństwo, ucieczka od problemów. W kolejnych pracach liczba i treść czynników ulegała zmianom w za­leżności od rodzaju programu, który stanowił podstawę do identyfikacji motywów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)