SKUTECZNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ INSTRUMENTAMI

Feuer­stein i jego zwolennicy są zdania, że skuteczne posługiwanie się instrumentami wspierającymi myślenie wymaga dłuższego szkolenia nauczycieli.WI wydaje się skutecznie rozwijać inteligencję logiczno-matematyczną i pomi­jać inne jej rodzaje. Jedną z przyczyn bardzo niskich wyników w teście inteligencji osiąganych przez dzieci żydowskich imigrantów z Maroka mógł być logiczno-matematyczny charakter zadań testu. Być może lepiej rozwiązałyby zadania na bardziej praktyczne formy inteligencji. W latach trzydziestych rosyjski psycholog Aleksander Łuria stwierdził, że chłopi – analfabeci z Azji Środkowej nie rozwią­zywali zadań na wnioskowanie dedukcyjne, ale wnioskowali prawidłowo, gdy w grę wchodziły fakty o bezpośrednim dla nich znaczeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)