SCHEMAT EKSPERYMENTÓW

Nieco inaczej wygląda schemat eksperymentów naturalnych lub qua- si-naturalnych nad powtarzaniem informacji. W tych eksperymentach kładzie się szczególny nacisk na stwarzanie takich warunków pomiaru zmiennych, które są możliwie jak najbardziej zbliżone do naturalnych. I tak: a) osoby badane nie są szczególnie nastawiane na uważne zapo­znawanie się z prezentowanymi im komunikatami; b) komunikaty nada­wane są w typowym dla siebie kontekście (np. reklamy pojawiają się w ramach innych programów telewizyjnych); c) komunikaty są prezento­wane w ciągu kilku lub kilkunastu sesji rozłożonych na wiele dni, a na­wet tygodni; d) pomiar skuteczności oddziaływania komunikatów jest dokonywany nie bezpośrednio po ich ekspozycji, ale po pewnym czasie (np. po tygodniu lub nawet po sześciu miesiącach).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)