ROZUMIENIE POJĘCIA

W rozumieniu pojęcia interakcji paraspołecznej, zaproponowanym przez Hortona i Wohla, zawiera się implicite założenie o braku zgodno­ści pomiędzy „prawdziwymi” cechami osobowości osoby prowadzącej pro­gram telewizyjny a tymi, które ukazuje on widzom na ekranie (perso­na). Według tych autorów, jest to celowy zabieg dlatego stosowany przez osobę prowadzącą dany program telewizyjny, aby poprzez „wyparcie” pewnych swoich cech (np. dominacji, agresji, neurotyczności) stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla zaistnienia klimatu ciepła i życzliwo­ści w stosunku do widza. Zachowanie się persony podporządkowane jest temu, aby zjednać sobie widza, nawet kosztem przynajmniej chwilowego wyrzeczenia się siebie. Jest to więc zabieg typowo manipulacyjny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)