REFLEKSY WOKALNE

Kolejna grupa zachowań wokalnych obejmuje: a) niewolicjonalne komu­nikaty stanów emocjonalnych takie, jak śmiech, sapanie, płacz; b) wy­krzykniki wokalne (np. „oh”, „oops”, „acha”) oraz c) odgłosy typu „eee”, „yyy”, „er”, „um”, które – gdy pojawiają się w trakcie wypowiedzi słow­nej — mogą być wyrazem procesów poznawczych związanych z formuło­waniem wypowiedzi bądź też świadczą o zakłopotaniu, niepewności.Wyróżnia się pięć kategorii jakości głosu w zestawieniu z normalnym (neutralnym) głosem: falset, szept, skrzeczenie, szorstkość (chrapliwość), oddechowość (wydechowość – cyt. za: Murray, Arnott 1993). Jakość gło­su zależy od indywidualnych cech drogi głosowej mówcy i jest obecna w każdej jego wypowiedzi. Stwiedzono, że jakość głosu stanowi ważne źródło informacji o płci, wieku i rasie mówcy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)