PRZYPADKOWO POŁĄCZONE SŁOWA

Seria przypadkowo połączonych słów może wydać się mu łatwiejsza do przeczy­tania od tekstu spójnego. Takie dziecko nie umie dostatecznie szybko korzystać zmyślenia w trakcie czytania i niechętnie podejmuje poznawcze wysiłki, żeby zrozumieć trudny tekst. Dzieci biegłe w czytaniu (i w pisaniu) aktywnie angażują się w rozwiązywanie problemów, nie ustając w staraniach o uzyskanie „jasności poznawczej” i próbach zrozumienia słów. Nie chodzi tu jedynie o proste dopa­sowywanie słów i liter do ich dźwiękowej formy; dziecko dokonuje kolejnych odkryć, wykorzystując w tym celu procesy myślowe. Wygotski wskazał na dwie przyczyny, które sprawiają, że dziecko rozpoczy­nając naukę w szkole ma wyrobione umiejętności mówienia, ale brakuje mu umiejętności czytania i pisania:abstrakcyjny charakter języka pisanego (znaczenie słów nie jest oczywiste samo przez się),brak pewności, że czytanie i pisanie jest potrzebne, więc i brak motywacji do uczenia się tych umiejętności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)