PRZEZNACZENIE LEKCJI

Same w sobie są one jednak względnie mało istotne, mają bowiem jedynie dostarczyć podstawy dla aktów uczenia się pośredniczonego, aktów, dzięki któ­rym uczeń rozwija swoje zdolności poznawcze. Do wykonywania ćwiczeń przygo­towuje nauczyciel w toku wprowadzającej rozmowy nie dłuższej niż 10 minut, kiedy to omawia umiejętności myślenia niezbędne, żeby wykonać zadanie. Lek­cję kończy krótkie podsumowanie. Nauczyciel powtarza wówczas zasadnicze kwestie, które znalazły się w rozmowie wprowadzającej, i ocenia, w jakim stop­niu osiągnięte zostały cele. Po pewnym czasie uczniowie przejmują odpowie­dzialność za podsumowania. Lekcje WI są w zasadzie przeznaczone dla dzieci od jedenastu lat, które osiągają postępy poniżej wymagań dla danego wieku. Na podstawie oryginalnych materiałów WI można opracować lekcje dla dzieci młodszych i zdolniejszych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)