PROGRAMY INFORMACYJNE

Dotychczasowe badania nad interakcj ami paraspołecznymi koncentrowa­ły się głównie na powstawaniu takich relacji pomiędzy widzem a osoba­mi prowadzącymi telewizyjne programy informacyjne (por. np. Horton, Wohl, 1956; McCain, Chilberg, Wakshlag, 1977; Palmgreen, Wenner, Rayburn II, 1980; Rubin, Perse, Powell, 1985). Wyniki tych analiz jed­noznacznie wskazują, że zawiązanie się interakcji paraspołecznej przy­czynia się do wzrostu orientacji informacyjnej widza. Według Perse (1990b), u podstaw tego zjawiska leżą trzy główne przyczyny:  Widzowie poszukujący informacji w wiadomościach telewizyjnych oprócz przekazywanych treści nabywają również wiedzę dotyczącą cech osobowości, jakie mają osoby prowadzące te programy. Wzrost wiedzy interpersonalnej jest natomiast ważnym czynnikiem sprzyjającym two­rzeniu się więzi społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)