PROCES FORMUŁOWANIA WYPOWIEDZI

Procesy formu­łowania wypowiedzi i przekazywania jej rozmówcy są identyczne tak, jak identyczny jest czas nadania i odbioru tej wypowiedzi. Uczestnicy biorą bezpośredni, osobisty udział w kształtowaniu procesu komunika-cyjnego (Argyle, Henderson, Furnham, 1994; Collet, Lamb, 1994; Delia, 0’Keefe, 0’Keefe, 1982). Role nadawcy i odbiorcy mają charakter wy­mienny. Łączą ich przede wszystkim relacje osobowe o charakterze dia- logicznym. Akty komunikacyjne pełnią funkcje informacyjne, ewaluacyj­ne i regulacyjne. Funkcje regulacyjne odnoszą się do wypowiedzi, któ­rych intencją jest bezpośrednie oddziaływanie na zachowanie komuniku­jących się osób (Nęcki, 1996).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)