POSTAWA PREZENTERA

Postawę prezentera można streścić w takim oto zdaniu: „Teraz podam kolejną informację i nie wiem, jaki jest do niej twój stosunek, słyszysz jednak, że ja ją traktuję tak samo, jak poprzednią”. Można przypusz­czać, że brak emocjonalnych wskazówek w wokalnej warstwie wypowie­dzi prezentera (co również wiąże się z ubogą mimiką) hamuje znacznie proces emocjonalnego reagowania odbiorców na kolejne wiadomości. Zgodnie z tym, chłodny stosunek nadawcy może oznaczać chłodną reak­cję odbiorcy, który z jednakowym poziomem zaangażowania emocjonal­nego wysłucha informacji zarówno o masakrze wojennej, jak i o budowie nowych dróg. Roztrzygnięcie tego problemu wymaga jednak przeprowa­dzenia odrębnych badań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)