PO PEWNYM CZASIE

Po pewnym czasie w tych samych grupach osób badanych powtórzono eks­pozycję wszystkich uprzednio eksponowanych oraz nowych sloganów reklamowych. Proszono je o to, aby odpowiedziały, czy aktualnie ekspo­nowany slogan był ich zdaniem prezentowany również w fazie pierwszej, oraz by dokonały oceny zgodności własnych przekonań z jego treścią.Analiza wyników badań wykazała, że w odniesieniu do twierdzeń eksponowanych w obu fazach eksperymentu wystąpiła wyraźna zależ­ność między poziomem zaangażowania się a wystąpieniem efektu praw­dziwości. Osoby, które w pierwszej fazie starały się zapa­miętać treść prezentowanych im twierdzeń, były znacznie mniej przeko­nane o ich prawdziwości niż osoby, które tylko pobieżnie zapoznawały się z treścią prezentowanych im twierdzeń w tej fazie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)