OSOBOWOŚĆ NADAWCY

Ważną grupą wokalnych wskazówek psychofizycznej struktury nadawcy są akustyczne korelaty cech osobowości. Według Scherera (1994), ze znacznikami typów osobowości mamy do czynienia wtedy, gdy „[…] pew­ne wokalizacje są silnie preferowane i często wykorzystywane w wypo­wiedziach” lub wtedy, gdy „pewne akustyczne realizacje emblematów wokalnych są używane w sposób odbiegający od normy” (s. 174). Naj­częściej analizowane były akustyczne korelaty ekstra- i introwersji (np. Scherer, Helfrich, Scherer 1980; Feldstein, Sloan 1984; Feldstein, Crown, Jaffe 1991). Feldstein, Sloan (1984) wykazał, że tempo wypowie­dzi ekstrawertyków jest szybsze niż introwertyków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)