OGÓLNY MODEL

Gdy zaangażowanie się jednostki w świat kreowany w mediach przez personę osiąga wartość ekstremalną, może to doprowadzić do stanu uzależnienia się od niego. Sytuacja ta stanowi drugi kraniec opi­sywanego przez Nordlunda kontinuum. Nordlund (1978) sformułował również ogólny model kształtowania się związku pomiędzy widzem a personami występującymi w mediach. Za punkt wyjścia swoich rozważań przyjął on założenie, że jedną z pierwot­nych potrzeb człowieka jest potrzeba interakcji społecznej z innymi ludźmi (zob. np. Argyle, 1991; Schachter, 1959; Schaffer, 1981). Jednost­ka uczy się zaspokajać tę potrzebę, uczestnicząc w procesie socjalizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)