OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zaprezentowane dane uzasadniają jednak potrzebę podjęcia szerszych analiz zachowań wokalnych (także w kontekście innych elementów stru­ktury przekazu) w aspekcie odbioru telewizyjnych programów informa­cyjnych.Podstawą wyodrębnienia kanału wokalnego jako oddzielnego systemu komunikowania znaczeń jest fakt, iż nie wszystkie dźwięki produkowa­ne przez aparat głosowy osoby mówiącej i odbierane przez zmysł słuchu odbiorcy podlegają regułom kodu językowego (Cosmides 1983; 0‘Sullivan i in. 1985; Scherer 1986). Istnieje wiele zachowań wokalnych (ekspresji wokalnych), które niezależnie od tego, czy współwystępują z mową, czy też nie, pełnią inne, właściwe dla siebie funkcje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)