ODBIÓR WSKAZÓWEK ATRAKCYJNOŚCI

Przykładem wpływu stereo­typowej percepcji cech są badania Pear (por. Feldstein, Sloan 1984), w których pokazano, że odbiorcy wykazują dużą zgodność co do ocen takich cech, jak ekstrawersja, uspołecznienie czy zdolności przywódcze. Te oceny nie odpowiadały jednak miarom uzyskanym przy użyciu nieza­leżnych, obiektywnych kryteriów.Dowodów na istnienie wokalnego stereotypu atrakcyjności dostarczyły badania Zuckermana i Drivera (por. Zuckerman, Hodgins, Miyake 1993). Uzyskano wysoki wskaźnik zgodności osób badanych pod tym względem (85%). Wykazano ponadto, że ocena głosu w kategoriach wo­kalnej atrakcyjności wiązała się z przypisywaniem mówcom korzystniej­szych cech osobowości. Jak wskazują Miyake i Zuckerman (1993; por. Zuckerman, Hodgins, Miyake 1993) wokalna atrakcyjność jest częściej kojarzona z oceną sumienności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)