OCZEKIWANIE ZBLIŻENIA

Wynika ono z o- czekiwania zbliżenia się do drugiej osoby, zasadzającego się na dotych­czasowym doświadczeniu kontaktów międzyludzkich. Hipotezę tę w pew­nym stopniu potwierdziły badania przeprowadzone przez Perse i Rubin (1989). W przypadku każdej interakcji międzyludzkiej osoba w nią wchodzą­ca poszukuje w ten sposób realizacji określonego celu (np. zaspokojenia potrzeby kontaktu z drugą osobą). Aby to osiągnąć, podejmuje określoną aktywność i obserwuje, jaki uzyskuje efekt. Jeżeli cel nie został zrealizo­wany, może ona przedsięwziąć działania korekcyjne. Powyższy sekwen­cyjny model zachowania się osoby w relacji społecznej zaproponowany został przez Argyle’a (1991).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)