OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE SCHEMAT

Zwykle w szkole obowiązuje następu­jący schemat: je, by posadzić ucznia na uboczu lub dać mu jakąś samodzielną pracę do wykona­nia. Po upływie czasu „wykluczenia z gry” uczeń ma prawo powrócić do grupy, jeśli chce. Jakiekolwiek byłyby reguły, szansa, że dzieci będą im posłuszne, jest większa, jeśli uczestniczyły w ich stanowieniu. Lepszym wyjściem okazać się może rozpoczęcie dyskusji bez reguł porządkowych i dopiero, kiedy ich potrzeba stanie się oczywista, przystąpienie do pracy nad ich sformułowaniem. Inna metoda to przeniesienie zasad regulujących dyskusję w małych grupach na dys­kusję w całej klasie.W pewnej klasie siedmio- i ośmiolatków nauczycielka zauważyła, że łatwiej nakłonić dzieci do zabierania głosu niż do aktywnego słuchania kolegów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)