NIEWIELKA LICZBA PUBLIKACJI

Omawiając zagadnienia odbioru (dekodowania) znaczeń przekazywanych na płaszczyźnie wokalnej, skon­centrowano się na roli zachowań wokalnych w kształtowaniu atrakcyj­nego i wiarygodnego wizerunku programu. Podjęto ponadto zagadnienia perswazyjnej roli wokalizacji, jej znaczenia dla wywoływania stanów emocjonalnych u odbiorcy oraz przyswajania przez niego treści progra­mowych. Ze względu na niewielką liczbę publikacji podejmujących prob­lematykę zachowań wokalnych w telewizji większość przedstawionych w tym artykule danych pochodzi z badań przeprowadzonych na użytek np. komunikacji międzyludzkiej, kryminologii czy też telekomunikacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)