METODA BADAWCZA

W celu operacjonalizacji pojęcia interakcji paraspołecznej, nawiązywanej pomiędzy widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne, Ru­bin, Perse i Powell (1985) skonstruowali 20-itemową skalę PSI (Para* -Social Interaction Scalę). Na podstawie analizy czynnikowej wyodrębni­li oni jeden czynnik wyjaśniający 45,7% wariancji. Natomiast rzetelność PSI ustalili na podstawie oceny zgodności wewnętrznej metody według wzoru a-Cronbacha; współczynnik ma wartość 0,93. Pierwszym etapem prac nad polską adaptacją PSI było przeprowadze­nie badań pilotażowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)