KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI

Kształtowanie się relacji paraspołecznych opiera się na społecznie wyuczonych oczekiwaniach odnośnie do charakteru interakcji między­ludzkich oraz na zdolności jednostki do wchodzenia w takie interakcje, co określa się terminem umiejętności społecznych (sociability). Im czę­ściej dana jednostka wchodzi w interakcję z drugą osobą, tym bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie zażyłych więzi interpersonalnych. Dłuż­sze pozostawanie w interakcji stwarza bowiem możliwość lepszego i do­kładniejszego wzajemnego poznania się (Argyle, 1991; Newcomb, Tur­ner, Converse, 1970; Thibaut, Kelly, 1959). Można więc wysunąć hipote­zę, że w miarę upływającego czasu widzowie mogą odczuwać narastające poczucie zażyłości z osobą prowadzącą dany program.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)