KONTROLA ZACHOWAŃ WOKALNYCH

Dzięki temu może on formułować komunikaty bardzo złożone, podporządkowane aktualnym wymaganiom sytuacyjnym. Jak wykazali Jurgens i Ploog (por. Buck 1984; 1993; Jurgens 1992), można mówić o pewnej hierarchii złożoności ekspresji wokalnych, której na poziomie substratów neuroanatomicznych odpowiada hierarchia kontrolnych struktur mózgowych (co stanowi podstawę wyróżnienia ekspresji spontanicznych i wolicjonalnych – zob. Buck 1993). Najniższy poziom tej hierarchii obejmuje wrodzone wzorce wokalizacji, które są reakcjami na specyficzne bodźce. Nie ma tu kontro­li wolicjonalnej. Przykładem tego może być często prezentowany w pro­gramie informacyjnym krzyk ofiar katastrof -jako reakcja na ból – czy też płacz noworodków (reakcja ta ma miejsce również u noworodków głuchych – por. Jurgens .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)