KOLEJNE HIPOTEZY

Hipoteza 2. Widzowie, którzy mają ochotę czynić jakieś uwagi pod adresem osoby prowadzącej program, uważając, że przekazuje ona infor­macje nie licząc się z ich oczekiwaniami, współczują jej, gdy się pomyli, uważają taki program za arogancki, zakłamany i fałszujący rzeczywis­tość. Hipoteza 3. Osoba prowadząca, okazująca zbyt wiele własnych odczuć odnośnie do prezentowanego materiału, o głosie określonym jako głos intruza, wpływa na to, że prowadzony przez nią program jest spostrze­gany przez widzów jako noszący znamiona agresywności.Hipoteza 4. Towarzyszące oglądaniu programu przekonanie, że osoba prowadząca stanowi odpowiednie dla widza towarzystwo, gdyż nie wzbu­dza kontrowersji ani silnych, negatywnych emocji, chociaż zaprzyjaźnie­nie z nią nie wydaje się możliwe, sprzyja postrzeganiu programu jako budującego więzi międzyludzkie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)