ISTOTNY CZYNNIK

Istotnym czynnikiem wpływającym na siłę efektu prawdziwości jest również poziom zaangażowania się odbiorców komunikatu w jego po­znawcze przetwarzanie. Hawkins, Hoch (1992) przeprowadzili serię eks­perymentów, w których interesowała ich relacja między oceną prawdzi­wości pewnych twierdzeń (sloganów reklamowych) a poziomem świado­mego zaangażowania się osób badanych w zapamiętywanie ich treści. Eksperymenty składały się z dwóchfaz. W fazie pierwszej kilkakrotnie (2-4 razy) eksponowano kilkanaście sloganów.  W jednej grupie proszono osoby badane o to, aby postarały się zapamiętać treść tych sloganów, a w drugiej pozostawiono im pełną swobodę co do tego, czy i jak mają koncentrować swoją uwagę na prezentowanych im twierdzeniach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)