CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

Badania przeprowadzono w dniach 15-19 listopada 1996 r. w Lublinie we współpracy z lubelskim oddziałem Telewizji Polskiej SA. Wzięło w nich udział 98 osób. W grupie badanych było 57 kobiet (58,2%) i 41 mężczyzn (41,8%) w wieku od 20 do 87 lat (M = 39,7; a = 10,69) z wy­kształceniem średnim i wyższym.Badani zostali podzieleni losowo na pięć grup, z których każda oglądała jeden z pięciu emitowanych w telewizji regionalnej programów. Były to:magazyn ekonomiczny (N = 20); b) program informacyjny zajmujący się zapowiedzią aktualnych i relacją z już zakończonych wydarzeń kul­turalnych regionu (N = 20); c) program poświęcony kinematografii i a- ktualnościom filmowym (N = 19); d) program prowadzony w konwencji rozmowy z zaproszonym gościem, poruszający problemy społeczno-egzy- stencjalne (N = 20); e) magazyn kulturalny poświęcony sztuce (N = 19).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)