Kategoria: Procesy myślenia

ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU

Podstawy wyżej zorganizowanych umiejętności myślenia należy kształtować u wszystkich dzieci niezależnie od poziomu ich zdolności. Wszystkie dzieci w trakcie nauki natykają się na przeszkody, które blokują zdolności dziecka do podjęcia danego problemu. Przeszkody

ZŁOŻONOŚĆ ZDANIA I ABSTRAKCJA

Złożoność zadania – zbyt szczegółowe informacje mogą przytłoczyć ucz­nia. Potrzebna mu wówczas pomoc, by podzieliwszy zadanie i materiał na poręczne elementy, przekonał się, jak uporać się ze złożonymi zadaniami.Abstrakcja – w miarę

EMOCJE

Emocje w różny sposób mogą wpływać na szybkość i dokładność wykony­wanych zadań. Poziom lęku i motywacji odgrywa tu ważną rolę. Szczególnie myślenie refleksyjne wymaga czasu. Niech dzieci poświęcą tyle, ile trzeba czasu

PRÓBA PRZENIESIENIA ZASAD

Wielokrotnie próbowano przenieść zasady WI do zwyczajnych szkół. Niektóre programy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Dzięki nim wiemy, że meto­da WI przynosi korzyści wszystkim ludziom, nie tylko – jak w wersji

SKUTECZNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ INSTRUMENTAMI

Feuer­stein i jego zwolennicy są zdania, że skuteczne posługiwanie się instrumentami wspierającymi myślenie wymaga dłuższego szkolenia nauczycieli.WI wydaje się skutecznie rozwijać inteligencję logiczno-matematyczną i pomi­jać inne jej rodzaje. Jedną z przyczyn bardzo

POPRAWIENIE UWAGI DZIECKA

Francuski antropolog Marcel Mauss obserwował, jak marokańskie dzieci wykonują zadania wymagające zręcz­ności: „… nauka rzemiosła w wieku pięciu lat – splatanie i szycie i to z podziwu i godną zręcznością – praca

RÓŻNORODNOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU

Słusznie też podkreśla  wielką różnorodność indywidualnego rozwoju. Przytacza przykład Josefa Bana : Akiby j ednego z najbardziej czczonych mędrców żydowskich, który nauczył się czytać dopiero po przekroczeniu czterdziestki. Nikt nie potrafi z

SILNE PODKREŚLENIE WARTOŚCI KULTUROWYCH

Feuerstein bardzo silnie pod­kreśla wartość tradycji kulturowych. Jednak zbyt ortodoksyjne przestrzeganie tradycji hamuje krytyczne i kreatywne zdolności człowieka. Dziecko może przy­swoić wszystkie umiejętności właściwe społeczeństwu zamkniętemu i nie być zdolne do osądzenia

URODZONE GADUŁY

Nie wykluczone, że istnieją sprawy ważniejsze od rozwijania umiejętności poznawczych. Być może dałoby się sprawić, aby nawet małe dzieci ruszyły na poszukiwanie mądrości, kształtowały własny świat wartości i filozofię życia. Małe dzieci to

UMIEJĘTNOŚCI STUDENTÓW

Profesor filozofii z Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku Matthew Lip- man zauważył, że nowi studenci przychodzą na uniwersytet z umiejętnościami myślenia na niskim poziomie. Uznał, że aby skutecznie poradzić sobie z tym